Chọn chay | mặn:

03 - SANDWICH NẤM & HUMMUS

170,000₫

  • Thời gian giao hàng: vui lòng ghi chú khi kết thúc mua hàng (Delivery time: please leave us a note at checkout page) Thời gian giao hàng: vui lòng ghi chú khi kết thúc mua hàng
    (Delivery time: please leave us a note at checkout page)

THông tin sản phẩm

Một sự kết hợp giữa hummus và hành caramel, cùng với xà lách hỗn hợp, cải bó xôi, rau rocket và nấm.