Chọn chay | mặn:

03 - SANDWICH NẤM & HUMMUS

170,000₫

THông tin sản phẩm

Một sự kết hợp giữa hummus và hành caramel, cùng với xà lách hỗn hợp, cải bó xôi, rau rocket và nấm.