SỐ BỮA ĂN/NGÀY (no. of meals/day):
DỤNG CỤ ĂN (Cutlery):

1-TUẦN CÂN BẰNG 08/07-12/07 (1-week balance menu)

2,000,000₫

  • Thời gian giao hàng: vui lòng ghi chú khi kết thúc mua hàng (Delivery time: please leave us a note at checkout page) Thời gian giao hàng: vui lòng ghi chú khi kết thúc mua hàng
    (Delivery time: please leave us a note at checkout page)

THông tin sản phẩm

  Energy (calorie)Carb (g)Fat (g)Protein (g)Fiber (g)
 
THỨ HAI | MONDAY
1,309
92 
65 
89
12
SÁNG | breakfast
 
MÌ QUẢNG GẠO LỨT TÔM, GÀ
(Brown rice "mì Quảng" & shrimp, chicken)
4914023
31 
3
TRƯA | lunch
CƠM LỨT ĐEN BÒ LÚC LẮC
(Vietnames shaking beef & black rice)
5013725325
TỐI | dinner
SALAD TÔM SỐT MÈ
(Shrimp salad with sesame vinaigrette)
3171517264
 
THỨ BA | TUESDAY 
1,304
124 
5090
15
SÁNG | breakfast
PHỞ CUỐN THĂN GÀ & TRÁI BƠ
(Phở rolls with chicken tender & avocado)
45348
 17 
275
TRƯA | lunchCHẢ GÀ & CƠM LỨT ĐEN
(Chicken burger steak & black rice)
3994013315
TỐI | dinnerBÒ NƯỚNG BBQ KIỂU HQ & KHOAI LANG
(Korean style bbq beef & sweet potato)
4523620325
 
THỨ TƯ | WEDNESDAY
1,334
110 
57 
9615
SÁNG | breakfast
MÌ UDON HẢI SẢN (NƯỚC)
(Sea food udon noodle soup)
44748 15 303
TRƯA | lunch
"CƠM TẤM" DIÊM MẠCH SƯỜN NƯỚNG  
(Quinoa "cơm tấm" & grilled pork rib)
4763920356
TỐI | dinner
SALAD ĐẬU GÀ & THĂN GÀ
(Chickpeas salad & chicken tenders)
4112322316
 
THỨ NĂM | THURSDAY
1,362
115 
61 
8614
SÁNG | breakfast
TRỨNG OMELETTE RAU CỦ SALSA & KHOAI LANG
(Omelette with veggies, salsa & sweet potato)
35318 20 256
TRƯA | lunch
BÁNH MÌ GÀ NƯỚNG
(Grilled chicken sourdough "bánh mì")
5605424303
TỐI | dinner
PASTA NGUYÊN CÁM SỐT KEM NẤM & CÁ CHẼM NƯỚNG
(Whole wheat pasta with cashew mushroom sauce & grilled sea bass )
4494317315
 
THỨ SÁU | FRIDAY
1,327
97 
69 
9013
SÁNG | breakfast
BÚN NẠM BÒ HUẾ GẠO LỨT
(Brown rice "Bún bò Huế" with beef brisket)
4773825 253
TRƯA | lunchXÍU MẠI Ý TORTELLINI SỐT BÒ BẰM & RAU CỦ
(Tortellini with bolognese sauce & veggies)
4544520345
TỐI | dinner
SALAD RAU MÙI KHOAI LANG & GÀ NƯỚNG
(Herby salad with sweet potato & grilled chicken)
3961424315