Kích thước:

15 - "A" REMEDY
(xoài, thơm, húng quế )

60,000₫

THông tin sản phẩm

Xoài, Thơm, Húng quế 

250ml ~ 222kcal