Kích thước:

15 - "A" REMEDY
(xoài, thơm, húng quế )

66,000₫

  • Thời gian giao hàng: vui lòng ghi chú khi kết thúc mua hàng (Delivery time: please leave us a note at checkout page) Thời gian giao hàng: vui lòng ghi chú khi kết thúc mua hàng
    (Delivery time: please leave us a note at checkout page)

THông tin sản phẩm

Xoài, Thơm, Húng quế 

250ml ~ 222kcal