Chọn lượng bò:
Dụng cụ ăn:

BEEFCOLI

187,000₫

THông tin sản phẩm

Grilled beef with lots of broccoli