Loại nhân:
Dụng cụ ăn:

SET PHỞ CUỐN

80,000₫

THông tin sản phẩm