Kích thước:

16 - ANTI-OXI
(dưa hấu, sả, hạt chia, chanh)

66,000₫

THông tin sản phẩm

Dưa hấu, sả, hạt chia, chanh

250ml - 226kcal