Dụng cụ ăn:
Thời gian giao hàng:

[2 bữa x 5 ngày] CÂN BẰNG (Balance)

1,903,000₫

THông tin sản phẩm

 
 Energy (calorie)Protein (g)Carb (g)Fat (g)Fiber (g)
THỨ HAI | MONDAY
1,153
62 
125
45
13
BÁNH MÌ GÀ NƯỚNG
Grilled Chicken Sourdough "Bánh mì"
588
34
68
20 
5
HP+ PASTA (basa nướng, bơ) 
HP+ Pasta (Grilled basa + avocado)
5652857258
      
THỨ BA | TUESDAY 
1,108
66 
1124415
SOBA GÀ NƯỚNG
Soba noodle with grilled chicken
472
31
42
20
4
CƠM LỨT ĐEN BÒ BÔNG CẢI
Beef & Broccoli Black Rice Bowl
63635702411
      
THỨ TƯ | WEDNESDAY
1,235
68 
117
5512
MINI PIZZA GÀ BÔNG CẢI
Mini Chicko Brocco Sourdough Pizza
57237 70166
NUI XOĂN SỐT PESTO (tôm) 
Anti Vampire Fusilli Pasta (shrimp)
6633147396
      
THỨ NĂM | THURSDAY
1,031
56 
114
3913
NUI SỐT KEM NẤM (cá chẽm áp chảo)
Cashew Cream & Shroom Pasta (sea bass)
5152957197
CƠM LỨT ĐEN GÀ NƯỚNG
Grilled Chicken Black Rice Bowl
5162757206
      
THỨ SÁU | FRIDAY
1,197
71 
9161
13
SALAD SIÊU THỰC PHẨM (chay++)
Superfood salad (vegetarian++)
4682142248
NUI XOĂN CÁ NGỪ PHÔ MAI
Tuna Melt Fusilli Pasta
7295049375