Dụng cụ ăn:
Thời gian giao hàng:

[2 bữa x 5 ngày] LOW CARB NHIỀU ĐẠM (Low Carb with High Protein)

2,420,000₫

THông tin sản phẩm

 Energy (calorie)Protein (g)Carb (g)Fat (g)Fiber (g)
THỨ HAI | MONDAY
1,171
97 
8151
10
BÁNH MÌ GÀ NƯỚNG (x1.5 gà)
Grilled Chicken Sourdough "Bánh mì" (x1.5 chicken)
709
44
68
29 
5
SALAD HỖN HỢP (x2 Tôm) 
Hearty Original Salad (x2 Shrimp)
4625313225
      
THỨ BA | TUESDAY 
1,052
97 
6744
10
SOBA GÀ NƯỚNG (x2 gà)
Soba noodle with grilled chicken (x2 chicken)
552
51
42 
20
4
SALAD BÍ ĐỎ (x2 cá chẽm áp chảo)
Pumpkin salad (x2 sea bass)
5004625246
      
THỨ TƯ | WEDNESDAY
1,120
90 
82 
48
12
MINI PIZZA GÀ BÔNG CẢI
Mini Chicko Brocco Sourdough Pizza
67850 70 226
SALAD & CÁ NGỪ NGÂM MUỐI (x1.5 cá ngừ) 
Custom salad & tuna in brine (x1.5 tuna)
4424012266
      
THỨ NĂM | THURSDAY
1,162
101 
86 
46
15
SALAD ĐẬU GÀ & RAU ROCKET (x2 tôm)
Chics & Rockets Salad (x2 shrimp)
5635426278
NUI SỐT KEM NẤM (x2 cá chẽm áp chảo)
Cashew Cream & Shroom Pasta (x2 sea bass)
599
 
4760197
      
THỨ SÁU | FRIDAY
1,284
110 
76 
60
16
SALAD SIÊU THỰC PHẨM (chay+, gà cháy tỏi)
Superfood salad (vegetarian+, garlic chicken tender)
6525842288
SALAD XEM PHIM (thăn gà tiêu chanh, đậu nành Nhật)
Movie salad (tangy chicken tender, edamame)
6325234328