Dụng cụ ăn:
Thời gian giao hàng:

[2 bữa x 5 ngày] KETO

1,826,000₫

THông tin sản phẩm

 Energy (calorie)Protein (g)Net Carb (g)Fat (g)Fiber (g)
THỨ HAI | MONDAY
691
65 
20 
39
11
SALAD HỖN HỢP (Tôm) 
Hearty Original Salad (Shrimp)
370
30
13
22 
5
SALAD RAU MÙI (basa nướng, đậu nành Nhật) 
Herby Salad (Grilled basa + Edamame)
3413512176
      
THỨ BA | TUESDAY 
733
52 
21
49
11
SALAD BÍ ĐỎ (cá chẽm áp chảo)
Pumpkin salad (sea bass)
4072813276
SALAD GÀ NƯỚNG
Custom salad with grilled chicken
326248225
      
THỨ TƯ | WEDNESDAY
729
55 
17 
4916
SALAD & CÁ NGỪ NGÂM MUỐI 
Custom salad & tuna in brine
412256329
BÒ BÔNG CẢI 100G
Beefcoli 100g
3173011177
      
THỨ NĂM | THURSDAY
723
60 
15 
47
11
SALAD CAESAR (x0.5 gà cháy tỏi) 
Caesar Salad (x0.5 garlic chicken tender)
293287176
SALAD ĐẬU NÀNH NHẬT & TÔM SỐT PESTO
Edamame Shrimp Pesto Salad
430328305
      
THỨ SÁU | FRIDAY
734
60 
20 
46
9
SALAD XOÀI & CÁ BASA NƯỚNG
Nutty lemongrass basa mago salad
3422610224
SALAD GÀ NƯỚNG & SÔT CÀ CHUA TƯƠI
Grilled Chicken Salad & Tomato Sauce
3923410245