Dụng cụ ăn:
Thời gian giao hàng:

[2 bữa x 5 ngày] LOW CARB

1,826,000₫

THông tin sản phẩm

 Energy (calorie)Protein (g)Carb (g)Fat (g)Fiber (g)
THỨ HAI | MONDAY
958
64 
81 
42
10
BÁNH MÌ GÀ NƯỚNG
Grilled Chicken Sourdough "Bánh mì"
588
34
68
20 
5
SALAD HỖN HỢP (Tôm) 
Hearty Original Salad (Shrimp)
3703013225
      
THỨ BA | TUESDAY 
915
59 
6447
10
SOBA GÀ NƯỚNG
Soba noodle with grilled chicken
472
31
42
20
4
SALAD BÍ ĐỎ (cá chẽm áp chảo)
Pumpkin salad (sea bass)
4432822276
      
THỨ TƯ | WEDNESDAY
1,020
62 
85 
4815
MINI PIZZA GÀ BÔNG CẢI
Mini Chicko Brocco Sourdough Pizza
57237 70166
SALAD & CÁ NGỪ NGÂM MUỐI 
Custom salad & tuna in brine
4482515329
      
THỨ NĂM | THURSDAY
998
63 
83 
4615
SALAD ĐẬU GÀ & RAU ROCKET (tôm)
Chics & Rockets Salad (shrimp)
4833426278
NUI SỐT KEM NẤM (cá chẽm áp chảo)
Cashew Cream & Shroom Pasta (sea bass)
5152957197
      
THỨ SÁU | FRIDAY
1,060
63 
76 
56
16
SALAD SIÊU THỰC PHẨM (chay++)
Superfood salad (vegetarian++)
4682142248
SALAD XEM PHIM (thăn gà tiêu chanh)
Movie salad (tangy chicken tender)
5924234328