Dụng cụ ăn:
Thời gian giao hàng:

[3 bữa x 5 ngày] LOW CARB

2,575,000₫

THông tin sản phẩm

  1.  
Energy (calorie)Protein (g)Carb (g)Fat (g)Fiber (g)
THỨ HAI | MONDAY
1,323
99 
99 
59
16
BÁNH MÌ GÀ NƯỚNG
Grilled Chicken Sourdough "Bánh mì"
588
34
68
20 
5
SALAD HỖN HỢP (Tôm) 
Hearty Original Salad (Shrimp)
3703013225
SALAD RAU MÙI (basa nướng, đậu nành Nhật) 
Herby Salad (Grilled basa + Edamame)
3653518176
      
THỨ BA | TUESDAY 
1,329
89 
88
69
17
SOBA GÀ NƯỚNG
Soba noodle with grilled chicken
472
31
42
20
4
SALAD BÍ ĐỎ (cá chẽm áp chảo)
Pumpkin salad (sea bass)
4432822276
BÒ BÔNG CẢI 100G
Beefcoli 100g
4143024227
      
THỨ TƯ | WEDNESDAY
1,337
90 
98 
65
21
MINI PIZZA GÀ BÔNG CẢI
Mini Chicko Brocco Sourdough Pizza
57237 70166
SALAD CAESAR (x0.5 gà cháy tỏi) 
Caesar Salad (x0.5 garlic chicken tender)
3172813176
SALAD & CÁ NGỪ NGÂM MUỐI 
Custom salad & tuna in brine
4482515329
      
THỨ NĂM | THURSDAY
1,344
87 
96 
68
20
SALAD ĐẬU GÀ & RAU ROCKET (tôm)
Chics & Rockets Salad (shrimp)
4833426278
NUI SỐT KEM NẤM (cá chẽm áp chảo)
Cashew Cream & Shroom Pasta (sea bass)
5152957197
SALAD & GÀ NƯỚNG
Custom salad & grilled chicken thigh
3462413225
      
THỨ SÁU | FRIDAY
1,349
83 
90 
73
18
SALAD XOÀI & CÁ BASA NƯỚNG
Nutty lemongrass basa mago salad
2892014172
SALAD SIÊU THỰC PHẨM (chay++)
Superfood salad (vegetarian++)
4682142248
SALAD XEM PHIM (thăn gà tiêu chanh)
Movie salad (tangy chicken tender)
5924234328