Dụng cụ ăn:
Thời gian giao hàng:

[3 bữa x 5 ngày] CÂN BẰNG (Balance)

2,845,000₫

THông tin sản phẩm

 
 Energy (calorie)Protein (g)Carb (g)Fat (g)Fiber (g)
THỨ HAI | MONDAY
1,523
92 
138 
67
18
BÁNH MÌ GÀ NƯỚNG
Grilled Chicken Sourdough "Bánh mì"
588
34
68
20 
5
SALAD HỖN HỢP (Tôm) 
Hearty Original Salad (Shrimp)
3703013225
HP+ PASTA (basa nướng, bơ) 
HP+ Pasta (Grilled basa + avocado)
5652857258
      
THỨ BA | TUESDAY 
1,551
94 
1347121
SOBA GÀ NƯỚNG
Soba noodle with grilled chicken
472
31
42
20
4
SALAD BÍ ĐỎ (cá chẽm áp chảo)
Pumpkin salad (sea bass)
4432822276
CƠM LỨT ĐEN BÒ BÔNG CẢI
Beef & Broccoli Black Rice Bowl
63635702411
      
THỨ TƯ | WEDNESDAY
1,552
96 
130 
7218
MINI PIZZA GÀ BÔNG CẢI
Mini Chicko Brocco Sourdough Pizza
57237 70166
SALAD CAESAR (x0.5 gà cháy tỏi) 
Caesar Salad (x0.5 garlic chicken tender)
3172813176
NUI XOĂN SỐT PESTO (tôm) 
Anti Vampire Fusilli Pasta (shrimp)
6633147396
      
THỨ NĂM | THURSDAY
1,514
90 
140 
6621
SALAD ĐẬU GÀ & RAU ROCKET (tôm)
Chics & Rockets Salad (shrimp)
4833426278
NUI SỐT KEM NẤM (cá chẽm áp chảo)
Cashew Cream & Shroom Pasta (sea bass)
5152957197
CƠM LỨT ĐEN GÀ NƯỚNG
Grilled Chicken Black Rice Bowl
5162757206
      
THỨ SÁU | FRIDAY
1,542
96 
105 
82
15
SALAD XOÀI & BASA NƯỚNG (trứng)
Nutty lemongrass basa mago salad (trứng)
2892014172
SALAD SIÊU THỰC PHẨM (chay++)
Superfood salad (vegetarian++)
4682142248
NUI XOĂN CÁ NGỪ PHÔ MAI
Tuna Melt Fusilli Pasta
7295049375