Dụng cụ ăn:
Thời gian giao hàng:

[3 bữa x 5 ngày] LOW CARB NHIỀU ĐẠM (Low Carb with High Protein)

3,560,000₫

THông tin sản phẩm

 Energy (calorie)Protein (g)Carb (g)Fat (g)Fiber (g)
THỨ HAI | MONDAY
1,644
150 
99 
72
16
BÁNH MÌ GÀ NƯỚNG (x1.5 gà)
Grilled Chicken Sourdough "Bánh mì" (x1.5 chicken)
709
44
68
29 
5
SALAD HỖN HỢP (x2 Tôm) 
Hearty Original Salad (x2 Shrimp)
4625313225
SALAD RAU MÙI (x2 basa nướng, đậu nành Nhật) 
Herby Salad (x2 grilled basa + Edamame)
4735318216
      
THỨ BA | TUESDAY 
1,647
152 
9175
17
SOBA GÀ NƯỚNG (x2 gà)
Soba noodle with grilled chicken (x2 chicken)
552
51
42 
20
4
SALAD BÍ ĐỎ (x2 cá chẽm áp chảo)
Pumpkin salad (x2 sea bass)
5004625246
BÒ BÔNG CẢI 200G
Beefcoli 200g
5955524317
      
THỨ TƯ | WEDNESDAY
1,617
150 
99 
69
18
MINI PIZZA GÀ BÔNG CẢI
Mini Chicko Brocco Sourdough Pizza
67850 70 226
SALAD CAESAR (x1.5 gà cháy tỏi) 
Caesar Salad (x1.5 garlic chicken tender)
4976017216
SALAD & CÁ NGỪ NGÂM MUỐI (x1.5 cá ngừ) 
Custom salad & tuna in brine (x1.5 tuna)
4424012266
      
THỨ NĂM | THURSDAY
1,644
150 
99 
72
20
SALAD ĐẬU GÀ & RAU ROCKET (x2 tôm)
Chics & Rockets Salad (x2 shrimp)
5635426278
NUI SỐT KEM NẤM (x2 cá chẽm áp chảo)
Cashew Cream & Shroom Pasta (x2 sea bass)
599
 
4760197
SALAD & GÀ NƯỚNG (x2 gà)
Custom salad & grilled chicken thigh (x2 chicken)
482491326 
      
THỨ SÁU | FRIDAY
1,644
150 
90 
76
18
SALAD XOÀI & CÁ BASA NƯỚNG (x2 basa)
Nutty lemongrass basa mago salad (x2 basa)
3604014 162
SALAD SIÊU THỰC PHẨM (chay+, gà cháy tỏi)
Superfood salad (vegetarian+, garlic chicken tender)
6525842288
SALAD XEM PHIM (thăn gà tiêu chanh, đậu nành Nhật)
Movie salad (tangy chicken tender, edamame)
6325234328